Bending tests for TP-GFUP hybrid materials

Titel in Übersetzung: Bending tests for TP-GFUP hybrid materials

Gerald Pilz, Reinhold Lang

Publikation: Buch/BerichtForschungsberichtTransferBegutachtung

Titel in ÜbersetzungBending tests for TP-GFUP hybrid materials
OriginalspracheEnglisch
VerlagUnknown Publisher
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2005

Dieses zitieren