Borrhålsavvikelser vid sprängning av slänter: Erfarenheter från inmätningar i Södertälje

Finn Ouchterlony

Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/KonferenzbandBeitrag in Buch/SammelbandForschung

OriginalspracheAnderes
TitelDiskussionsmöte BK 2000
Herausgeber (Verlag)Bergsprängningskommittén
Seiten193-216
Seitenumfang24
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2000

Publikationsreihe

NameBergsprängningskommiten. Diskussionsmssöte
Herausgeber (Verlag)Bergsprängningskommittén

Dieses zitieren