Clay minerals as geochemical- and facies indicators of an intercratonic rift basin

Publikation: KonferenzbeitragPosterForschungBegutachtung

OriginalspracheEnglisch
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2017
VeranstaltungInternational Meeting of Sedimentology 2017 - Toulouse, Frankreich
Dauer: 10 Okt. 201712 Okt. 2017

Konferenz

KonferenzInternational Meeting of Sedimentology 2017
Land/GebietFrankreich
OrtToulouse
Zeitraum10/10/1712/10/17

Dieses zitieren