Achieving Superior Strength-ductility-conductivity Combination in TiB2p 6201 Composites via Particle Rotation and Sub-grain Refinement

Kai Zhao, Xinchen Li, Xiangting Liu, Shuyan Shi, Enyu Guo, Huijun Kang, Zhigang Hao, Jiehua LI, Yubo Zhang, Zongning Chen, Tongmin Wang

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

Original languageEnglish
Journal Advanced engineering materials
Publication statusPublished - 2024

Cite this