Jiehua LI

Auszeichnungen

  1. Humboldt Research Fellowship for Experienced Researchers

    LI, Jiehua (Empfänger/-in), 2018

    Auszeichnung: Preis (Auszeichnung)

  2. The HZG Magnesium Research Award

    LI, Jiehua (Empfänger/-in), 2017

    Auszeichnung: Preis (Auszeichnung)