Matthias Katschnig

(Ehemalig)

Auszeichnungen

 1. Energy Globe Styria Award

  Matthias Katschnig (Empfänger/-in) & Clemens Holzer (Empfänger/-in), 2016

  Auszeichnung: Preis (Auszeichnung)

 2. Fast Forward Award

  Matthias Katschnig (Empfänger/-in) & Clemens Holzer (Empfänger/-in), 2016

  Auszeichnung: Preis (Auszeichnung)

 3. S&B Award des Rudolf Sallinger Fonds

  Matthias Katschnig (Empfänger/-in) & Clemens Holzer (Empfänger/-in), 2017

  Auszeichnung: Preis (Auszeichnung)

 4. science2business Award

  Matthias Katschnig (Empfänger/-in) & Clemens Holzer (Empfänger/-in), 2016

  Auszeichnung: Preis (Auszeichnung)