Michaela Heigl

(Ehemalig)

Publikationen

  1. Veröffentlicht

    PRISPEVEK PODJETJA SAUBERMACHER K ZMANJŠANJU EMISIJ CO2 V OZRAČJE ZARADI SODOBNEGA RAVNANJA Z ODPADKI

    Pomberger, R., Heigl, M. & BALAŽIC, A., 2014, 15 POSVETOVANJE Z MEDNARODNO UDELEŽBO. S. x-x

    Publikationen: Beitrag in Buch/Bericht/KonferenzbandBeitrag in Konferenzband

  2. Veröffentlicht

    : Die Zukunft der getrennten Sammlung

    Pomberger, R., Heigl, M. & Klampfl-Pernold, H., 2011, Österreichische Abfallwirtschaftstagung 2011 - Wie viel Abfall braucht Österreich?..

    Publikationen: Beitrag in Buch/Bericht/KonferenzbandBeitrag in Konferenzband