Microstructure, mechanical properties and cutting performance of Cr1-yTayN single layer and Ti1-xAlxN/Cr1-yTayN multilayer coatings

Forschungsoutput: Forschung - (peer-reviewed)Artikel

Autoren

  • Markus Pohler
  • Sabrina Hirn
  • Peter Polcik
  • S. Kolozsvári
  • Christoph Czettl

Details

OriginalspracheEnglisch
Seiten (von - bis)211-216
ZeitschriftInternational journal of refractory metals & hard materials
DOIs
StatusVeröffentlicht - 2018