Why δ is not ‰ and why we should not use ε and μ notations

Publikationen: Beitrag in FachzeitschriftLeitartikel(peer-reviewed)

Details

OriginalspracheEnglisch
Seiten (von - bis)527-528
Seitenumfang2
FachzeitschriftGeostandards and Geoanalytical Research
Jahrgang43
Ausgabenummer4
DOIs
StatusVeröffentlicht - 1 Dez 2019